Том 3 № 2 (2022): KONSENSUS XALQARO JURNALI
KONSENSUS XALQARO JURNALI