Редакция

Bosh muharrir:
Chief Editor:
Jo'rayev Narzulla Qosimovich
Siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi
Bosh muharrir o'rinbosari:
Deputy Chief Editor:
Saidov Sanjar Shavkatovich
Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston Respublikasi