РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Авторы

  • Вахоб Кучкаров
  • Лазокат Иканова

Ключевые слова:

профессиональная информация, выбор профессии, профориентация, молодежь, образование и воспитание, государство, общество, экономические и культурные связи

Аннотация

В данной статье анализируются некоторые особенности и проявления, а также, на практике, важность воспитания и образования в профессиональной ориентации молодежи. В ней исследуется духовность и духовность как основа формирования всесторонне развитого поколения. При анализе вопроса значительное внимание было уделено рассмотрению принципов историчности и современности. Кроме того, авторами изложены некоторые практические механизмы реализации изучаемой проблемы.

Библиографические ссылки

Kasbga yunaltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustakil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida karash lozim. https://uz.denemetr.com/docs/768/index-340015-1.html

https://kartaslov.ru/книги/Платон_Государство/1

Magzumov P.T., A.F.Antonov va boshk. "Ukuvchilarni mexnat va kasb tanlashga tayyorlash" T., Ukuvchi. 1991.

K.Xoshimov., M.Xoshimova. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti. – T.: TDIU, 2006.

Shavkat Mirziyoyev: Eslar kelajak bilan sadlik har kanday vazifa birlamchi ego manosi. https://yuz.uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-har-qanday-vazifa-birlamchi-ahamiyatga-ega

Sobirov B.B. Talabalarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda innovasion usullardan foydalanishning pedagogik asoslari. P.f.n.ilmiy daraj. olish uchun yozilgan diss. - T.2004, 186 - b.

Karimov I. A. O'zbekiston iqtisodiyoti chuqur islohotga muhtoj. - T.: O'zbekiston, 1995, 259-bet.

Yoshlar - ulkan kuch: Mirziyoev yoshlarga hukumat eshiklarini ochdi.14:38 03.07.2017 (yangilandi: 20:47 11.09.2017).

Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.:.O'zbekiston, 2001, 6-bet.

Karimov I A. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori - T.: "Sharq" nashriyot -matbaa kontsernining Bosh tahririyati, 1997, 5-bet.

Abu Nasr Forobiy. Risolalar. M.M.Xayrullaev. - T.:. Fan, 1975 (71-72 bet).

Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 3 – jild. –T.: O'zbekiston, 1996. 46 b.

Konstitusiya – ta'limni rivojlantirish kafolati. 2012. www.uza.uz.

Yang Uzbekistan etishdu ikkita asos soldi va ustungu tayanamiz-Shavkat Mirziyoyevni mustahkamladi. https://sputniknews-uz.com/20210119/Mirziev-yangi-zbekistonni-barpo-etish-ustunlaridan-biri---kuchli-manaviyatdir-15821889.html

G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. – T.: Sharq, 2002. 139-bet.

Konstitusiya – ta'limni rivojlantirish kafolati. 2012. www.uza.uz.

Загрузки

Опубликован

2022-07-27