INTERNET TARMOG’I AXBOROT XURUJLARI

Авторы

  • Ernazarov Alisher Ergashevich

Ключевые слова:

негативные последствия, погоня за виртуальной популярностью, ложная и вводящая в заблуждение информация, взломы, мир Интернета, кибертерроризм, виртуальная преступность, услуги, объекты, менталитет.

Аннотация

В данной статье резкое увеличение потребности в сети Интернет, проникновение интернет-сервисов во все сферы нашей жизни, кроме удобства информации и услуг, его негативные стороны - информационные атаки, распространение вредоносной информации по сети. Обсуждаются интернет, деструктивные идеи, новости в форме массовой культуры, вопросы аморальных понятий, совершенно несовместимых с нашим менталитетом и национальностью.

Библиографические ссылки

Ijtimoiy odoblar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent «Hilol-Nashr». 2012 yil.

Oilada farzand tarbiyasi. Usmonxon Alimov. Toshkent «Movarounnahr». 2014 yil.

Internet tahdidlaridan himoya. Muhammad Amin Yahyo. Toshkent. “Movarounnahr” nashriyoti 2016 yil.

Mediata’lim. Uslubiy qo’llanma. N.Muratova, M.Otamurodova, P.Omonova. -Toshkent, 2022.

Yo‘ldoshev J.G‘., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar./O‘quv qo‘llanma. -Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2009.

Mavlyanov A. Abdalova S. Ernazarov A. “Ilg‘or pedagogik texnologiya bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotini loyihalash”. Zamonaviy ta’lim. 2016. №2.

Mavlyanov A., Abdalova S., Allambergenova M,, Ilyasova Z. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda ta’lim texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. Tafakkur bo‘stoni nashriyoti. Toshkent, 2013.

Abdukarimov M., Gaimnazarov O.G. Oliy ta’lim muassasalarida mashg‘ulotni axborot texnologiyalari vositalari asosida tashkil etish // “O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sifatini ta’minlashning ilmiy-uslubiy asoslari” respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - T., 2006

Загрузки

Опубликован

2023-06-10