O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIK O‘LKASINING TABIATINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Tojiboyeva Mahliyo A’zamjon qizi

Ключевые слова:

O‘rta Osiyo, geografiya, axborot texnologiyalari, kompyuter, metod, usul, video, audio, axborot

Аннотация

Ushbu maqolada O‘rta Osiyo geografik o‘lkasi tavsifi, jahon geografiyasida tutgan o‘rni, tabiatining o‘ziga xosligi, ajralib turuvchi jihatlari xususida, undan tashqari bu ma’lumotlarni o‘qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish samaradorligi, usullari, metodlari hamda zamonaviy ko‘rinishlari borasida so‘z boradi.

Библиографические ссылки

Akramov Z.M., Musayev P.G., O’zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiiy geografiyasi. 8-sinf.Т.: “O’qituvchi”. 2000.

Asanov G.R., Nabixonov M., Safarova I., O’zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy jo’g’rofiyasi. Т.: “O’qituvchi” 2001.

Amanov M., Abduraxmonov A. O’zbekiston Respublikasi viloyatlari, Qoraqalpog’iston. Т., 2002.

Axmetov.Ye.A. va boshqalar. Qozog’istonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. 9 - sinf. “Maktab” 2005.

Ahmedov.A., Saydaminov.Z. O’zbekiston Respublikasi.(qisqacha ma’lumot-noma) “O’zbekiston” 2006.

Boltayev M.J. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. Т.2006.

Jumaboyev Т.J. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiiy geografiyasi. Ma’ruzalar matni. Samarqand, 2006.

Pardayev G’.R. O’zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. Ma’ruza matni. Angeren, 2006.

Husanov I. Maktab geografiya darslarida noan’anaviy o‘quv usullaridan foydalanish. “Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may. 2010.

www.ziyonet.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17