Редакция

Bosh muharrir:

Главный редактор:

Chief Editor:

 

Rafiqov Vahob Asomovich

geografiya fanlari doktori, professor

(O‘zR FA Seysmologiya instituti)

 

Bosh muharrir orinbosari:

Заместитель главного редактора:

Deputy Chief Editor:

 

Sharipov Shavkat Muxamajanovich

geografiya fanlari nomzodi, dotsent

(Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti)

 

Mas’ul muharrir ׀ Ответственный редактор  ׀Responsible editor:

Ibragimov Shahzod Umirzoq o‘g‘li

(Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti)