SHAHARLAR TARAQQIYOTIDA TURISTIK KORIDORLARNING AHAMIYATI

Авторы

  • Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich

Ключевые слова:

turistik koridor, turistik resurslar, infratuzilma, hududiy tarkib, turistik marshrut, urbanistik taraqqiyot, turistik omil

Аннотация

Maqolada turistik koridorlarni tashkil etishning ahamiyati va respublikadagi turistik koridori tarkibidagi Farg‘ona mintaqasi turistik resurslari va ularning hududiy tarkibi aniqlangan. Turistik koridor bo‘ylab joylashgan shaharlarning rivojlanishida turizm omilining roliga baho berilgan.

Библиографические ссылки

“O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 13.08.2019 yildagi PF-5781-son Farmoni

Mahmudov.L.M.Axsikent yodgorligini o‘rganish va uni turizm manzilgohiga aylantirish istiqbollari. -Namangan: Namangan, 2016. -24 b.

Soliyev. A.S..Tashtayeva.S.K. Egamberdiyeva M.M. “Shaharlar geografisi”. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent «Barkamol fayz media», 2018 y

Tuxliyev.I.S, .Qudratov.Gʻ.X, Pardayev. M.Q. Turizmni rejalashtirish. Darslik. «Iqtisodiyot moliya» nashriyoti. Toshkent 2010. 254 bet.

Tashtayeva S.K. Qosimov X.S. “Farg‘ona mintaqasi turistik koridori shaharlarining rivojlanish imkoniyatlari”. “Zamonaviy geografik tadqiqotlarda hududlarning ijtimoiy- iqtisodiy va innovasion rivojlanishi, tabiatdan oqilona foydalanish va turizm masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (Nukus sh., 2021 yil 26-27 oktyabr) 113-116 betlar

Загрузки

Опубликован

2022-04-17