NAVOIY VILOYATIDA QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY-GEOGRAFIK JIHATLARI

Авторы

  • Xudoyberdiyeva Iroda Abduxomidovna

Ключевые слова:

qishloq xo‘jaligi, qoramolchilik, go‘sht, sut, mahsulot, rivojlantirish, joylashtirish

Аннотация

Ushbu maqolada Navoiy viloyati chorvachiligining qoramolchilik tarmog‘ini respublikada tutgan oʻrni oʻrganilgan. Viloyatda qoramolchilikning hududlarda soni jihatidan 2000–2020-yillar oralig‘i tahlil qilingan. Aholini go‘sht-sut mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlari xususida to‘xtalib oʻtilgan. Qoramolchilik tarmogʻini rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar keltrilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.Sh. “Yangi Oʻzbekiston demokratik o’zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda”. T: Oʻzbekiston, 2021. -27 b

Soliyev A.S. O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Toshkent-2014.-231b

Ikromov.T.H Chorvachilik asoslari.Toshkent-2001.174-b

www.stat.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17