TOSHKENT VILOYATI SANOATINING DINAMIK TAHLILI (YUQORI CHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA)

Авторы

  • Kanglibayeva Z.Y.
  • Toshmurodova S.E.

Ключевые слова:

sanoat tarmog’i, Yuqori Chirchiq tumani, Toshkent viloyati, ishlab chiqarish, iste’mol

Аннотация

Maqolada Yuqori Chirchiq tumani sanoati tarmoqlari va uning dinamikasi bayon etilgan. Sanoat ishlab chiqarishiga oid ma’lumotlar, ishlab chiqarish hajmi va uning o‘zgarish tendensiyasi ilmiy tahlil qilingan.

Библиографические ссылки

Namozov, J. R. A. (2021). IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA: SHAKLLANISHI, RIVOJLANISHI VA MUAMMOLARIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR. Academic research in educational sciences, 2(12), 427-436.

Namozov, J. A., & Kanglibayeva, Z. Y. (2021). YUQORI CHIRCHIQ TUMANI QISHLOQ XO'JALIGI TUZILISHI VA DINAMIKASI. Scientific progress, 2(8), 468-472.

Soliyev A.S. O’zbekiston geografiyasi (O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). - T.: Universitet, 2014.

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari (www.toshvilstat.uz). – T., 2021 y.

Yurori Chirchiq tumani statistika bo’limi ma’lumotlari, 2021 y.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17