PISKENT TUMANINING TABIIY SHAROITI VA O‘RGANILISH TARIXI

Авторы

  • Nasirullayeva Zilolaxon Saydolimovna

Ключевые слова:

tuman, geografik o‘rin, tepalik, cho‘l, yaylov, tuproq, shahar

Аннотация

Ushbu tezisda Toshkent viloyati Piskent tumanining geografik o‘rni, tabiiy geografik xususiyatlari va tarixi to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Библиографические ссылки

Mamatqulov A. Piskent tarixidan lavhalar. I qism – T.: Fan, 2010.

Mamatqulov A. Piskent tarixidan lavhalar. II qism – T.: Mumtoz so`z, 2012.

Oxunjonova D. Piskent tumani tabiati va toponimlari. Orol havzasi geoekologik muammolari: ilmiy g`oyalar, tadqiqotlar, innovatsiyalar//Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 2019.

Siddiqov A. Ohangaron (Iloq) vohasi va Piskent tumani tarixidan lavhalar. T.: Noshirlik yog`dusi, 2018.

O`zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi’’ Davlat ilmiy nashriyoti. 9-qism, 2005.

www.wikipedia.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17