CLASSIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF SPIRITUAL CULTURE OF YOUTH

Authors

  • Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Keywords:

youth, spiritual culture, spiritual education, social factors, family, patriotism, honesty, knowledge, educational institutions, school, private education, public organizations, 5 initiatives.

Abstract

This article philosophically analyzes the social factors that influence the formation of the spiritual culture of youth. The process of preserving and preserving national cultural values, educating young people in the spirit of patriotism and national identity is developing in the world. International festivals and competitions are organized as a way to form patriotism and national spirit among young people. At the moment, various forms of information attacks in social networks have a negative impact on the moral culture of young people. Therefore, the instillation of the national spirit in the public consciousness of young people, the creation of new mechanisms for the effective use of the capabilities of the national mentality in protecting the interests of the nation is of current importance. For this reason, the article scientifically analyzes the factors influencing the spiritual culture of youth and their place in the spiritual education of youth.

References

Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2006. – B. 61.

O‘zbekiston Respblikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 585-son qarori. https://lex.uz/docs/5640194

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 avgustdagi PQ-353-son qarori. https://lex.uz/docs/6159496

Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat – Toshkent: Ma’naviyat, 1999. – B. 176.

Behbudiy M. Yoshlarga murojaat. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999. – B. 169.

Mirziyoyev Sh. 2020 yil 25 dekabrdagi yoshlar bilan uchrashuvidagi nutqi. https://president.uz/uz/lists/view/ 4041

Isomiddinov A. Yoshlar intellektual salohiyatini oshirishning ijtimoiy-madaniy omillari mavzusidagi falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Andijon: 2022. – B. 14.

Siddiqov I. Yoshlar intellektual madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari. Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: O‘zMU, 2020. – B. 11.

Mirziyoyev Sh. Yoshlar kelajagi bilan bog‘liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega. Yangi O‘zbekiston gazetasi. 2020 yil 23 mart. https://yuz.uz/news.

Published

2023-09-12