THE QUESTION OF A PERFECT PERSON IN THE DOCTRINE OF SPIRITUAL PURITY OR IN THE PHILOSOPHY OF MYSTICISM

Authors

  • Karimov Sahibnazar Karimovich

Keywords:

тасаввуф ва комил инсон, нафс, илоҳий сифатлар, тақводор инсон, фақир мақоми, ботинийлик ва зоҳирийлик, поклик, руҳий камолот, инсон гапирувчи ҳайвон, қалбсизлик, ақл, замон ва макон

Abstract

This article is devoted to revealing the mystical foundations of the issue of the upbringing of a perfect person in the philosophy of mysticism and its social essence. Because the theme and issue of the perfect man is the central issue of the doctrine of mysticism. Mysticism consists in educating a spiritually-spiritual and pure person with the essence and purpose of his content. The shamoili of the perfect human form was first reflected in the works of the manifestations of mysticism. In the doctrine of mysticism, the indispensable attribute of a perfect person is considered a monotheism, and the level of perfection is always side by side with a Tawhid.  Therefore, the analysis of the spiritual perfection of man in the doctrine of mysticism is considered the first question of man. The concept of a perfect person was created by Ibn Al-Arabi as a mystical occupation and science and included in the consumption of mysticism. The article focuses on the divine and human qualities of perfect man.

References

АБДУҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙ. Кимёи саодат. -Т.: 1995.-Б. 55.

ШАЙХ АБДУЛҚОДИР ГИЙЛОНИЙ. Сиррул асрор. Мактубот. Таржимон: О.Жўрабой.-Тошкент., Мовароуннаҳр, 2005 47-бет.

АҲМАД ЯССАВИЙ. Девони ҳикмат.-Т.: 1992.-Б.17.

АБУЛ МУҲСИН МУҲАММАД БОҚИР ИБН МУҲАММАД АЛИ. Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд.-Т.:”Ўзбекистон”. 2019. -Б.29.

АЛ-БУРСАВИЙ, МУҲАММАД ЗОҲИД ҚЎТҚУ ИБН ИБРОҲИМ. Аҳли суннат вал-жамоат ақоиди. 2-китоб.”Шарҳи “Омолий” Алиййул Қорий шарҳи асосида./ Мутаржим Мирзо Кенжабек.-Т.:Мовароуунаҳр. 1999. 45-бет.

АЗИЗИДДИН НАСАФИЙ. Зуддаб ул-ҳақойиқ.-(Ҳақиқатлар қаймоғи). Н.Комилов таржимаси. –Т.: “Камалак” 1996. 133-бет.

НАВОИЙ АЛИШЕР. “Насойим ул –муҳаббат”. Асарлар. 15-томлик. 6-том.-Т., 1965. 185-бет.

КОМИЛОВ Н. Тасаввуф. -Т.: 2009.-Б.143.

СОБИРЖОН ИСМОИЛОВ. Нақшбандийлик жаҳоншумул тариқат. Тошкент. “Мўмтоз сўз”. 2016. 90-бет.

МУҲАММАД ПАЙҒАМБАР ҚИССАСИ. Ҳадислар.-Т.: 1992.-Б.92.

УСМОН ТУРАР. Тасаввуф тарихи./ Турк тилидан Нодирхон Ҳасан таржимаси. Т.: Истиқлол. 1999. -Б.138.

НАЖМИДДИН КОМИЛОВ. Тасаввуф ёки комил инсон аҳлоқи. 1-кито. -Т.: 1996. 133-бет.

Published

2022-05-31