ЎРТА ОСИЁЛИК АЛЛОМАЛАРНИНГ ГЕОГРАФИК АСАРЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАСИДА ЎРГАНИШ

Авторы

  • Собиржанова Нилуфар Соҳибжон қизи

Ключевые слова:

Ўрта Осиё, “Бобурнома”, географик тадқиқот, таълим технологияси, географик асар, компетенция, дидактик материал, платформа

Аннотация

Мазкур мақолада Ўрта Осиёлик алломаларимиз томонидан яратилган асарларни, жумладан географик тадқиқотларини ҳозирги куннинг замонавий таълим технологияларини қўллаган ҳолда ўрганилиши тўғрисидаги фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Библиографические ссылки

Баратов П., М.Маматқулов, А.Рафиқов. Ўрта Осиё табиий географияси. “Ўқитувчи” нашриёти, Тошкент. 2002. – 105 бет

Боймирзаев К.М. Ўрта Осиё табиий географиясидан амалий машғулотлар. Наманган, 2009 йил. – 105 бет

Жанзаков А.Б. Умумтаълим мактабларида география фанини ахборот технологиялари воситасида ўқитиш механизмларини такомиллаштириш. Пед. фан. фал. док. (PhD) диссер. автореферати. Самарқанд, 2021. – 45 бет

Загрузки

Опубликован

2022-04-17