GEOGRAFIYA FANINI O‘QITISHDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Abdullayev Madiyar Daniyarovich

Ключевые слова:

o‘yin turlari, “Geografik diktant”, “Filvord”, “Eng, Eng, Eng”

Аннотация

Ushbu maqolada geografiya fanini o‘qitishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish haqida so‘z yuritiladi.

Библиографические ссылки

Abdiyeva Z.A Geografiya fanida noan’anaviy dars uslublaridan foydalanish. – Navoiy, 2003. – 68 b.

Mo‘minov O. Geografiya ta’limi metodikasi. – T.: O‘qituvchi, 1986. – B. 208

Qurbonniyozov R. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. (qiziqarli mashq va masalalar). – T.: O‘qituvchi. 1997. – B. 89-157

Qurbonniyozov R. Geografiya o‘qitish metodikasi. Geografiya ta’limi uchun qo‘llanma. – Urganch. 2001. – B. 212 143

Загрузки

Опубликован

2022-04-17