QASHQADARYO VILOYATI AHOLI DINAMIKASINI O‘RGANISHDA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Shafqarova Manzura Xudoyberdiyevna
  • Gulyamova Lola Xadji-Akbarovna

Ключевые слова:

Geoaxborot, geoma’lumot, Qashqadaryo viloyati, ArcGIS

Аннотация

Maqolada aholi sonining o’zgarish dinamikasini o’rganish va tahlil qilish uchun statistik ma’lumotlar bazasi va geografik ob’yektlarning vektorli ma’lumotlarini integratsiya qilish mexanizmidan foydalanish usullari haqida so’z yuritiladi. Geografik axborotlarni olish va uning ustida bir qator amallarni bajarish orqali GAT qatlamlarini to’laqonli geoma’lumotlarga aylantirish xususida amaliy ishlar ko’rsatiladi.

Библиографические ссылки

A.N.Inamov, N.T.Mirjalolov, D.T.Mirjalolov, Elektron raqamli kartalarni tuzish uslublarini takomillashtirish// Intyernauka. Moskva, 2018. - №15(49) S.63-65.

M.Abduvaliyeva, Geodeziya va kartografiya sohasida innovasion texnologiyalar// Xalqaro yer kuni-maqolalar to‘plami, -TIQXMMI, -2019, B. 384-386.

O‘.B.Muxtorov, A.N.Inamov va J.O.Lapasovlar – “Geoaxborot tizim va texnologiyalari” fanidan o‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2017.-214. Bet

Internet manbalari

https://www.stat.uz/

Загрузки

Опубликован

2022-04-17