ILMIY MA’LUMOTNOMALAR ASOSIDA TURIZM XARITALARINI YARATISH VA TAHLIL QILISH BOSQICHLARI

Авторы

  • Muxamadaliyeva Nodira
  • Raxmonov Dilshod Nurboboyevich

Ключевые слова:

turizm xaritasi, infratuzilma, umumgeografik xaritalar, turizm industriyasi

Аннотация

Hozirgi vaqtda turizm jahonda jadal rivojlanmoqda, bu sayyohlarning ehtiyojlarini qondirishga qodir yangi qiziqarli sayyohlik yo‘nalishlarini yaratish zaruratini tug‘diradi. Shu sababli mazkur maqolada turizm xaritalarini yaratish va tahlil qilish bosqichlari hamda turistlar uchun turizm xaritalarining ahamiyati bo‘yicha ma’lumolar beriladi. Shu bilan birga turizmni zamonaviy xaritaga olishning asosiy vazifalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Библиографические ссылки

Берлянт A.М. Картография -М .: ,,Aспект “-2002

Ibraimova A.A Sotsial-iqtisodiy kartorafiya T.: ,, Tafakkur tomchilari’’ 2020

Mirzaliyev T., Safarov E.Yu., Egamberdiyev A., Qoraboyev J.S. Kartashunoslik T.: ,,Cho’lpon“ -2012

https://lex.uz/docs/-4474527

Загрузки

Опубликован

2022-04-17