ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАЛАРИДА ЕР ОСТИ СУВЛАР САТҲИНИНГ СУҒОРИШ РЕЖИМИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Авторы

  • Баратов Хабиб Абдиназарович
  • Аденбаев Бахтиёр Ембергенович

Ключевые слова:

Ўрта Зарафшон, воҳалар, суғориладиган ерлар, қайтарма сувлар, коллектор-зовур тармоқлари, ирригация тизимлари, грунт сувлар сатҳи

Аннотация

мақолада мамлакатимизнинг қадимдан суғорма деҳқончилик ривожланган цивилизация марказларидан бири бўлган Ўрта Зарафшон воҳаларининг суғориладиган ерларидаги, суғориш режими билан грунт сувлар сатҳи режимининг бир-бирига боғлиқлиги ўрганилган.

Библиографические ссылки

Баратов Х.А. Ўрта Зарафшон воҳаларида шаклланган қайтарма оқимни миқдорий баҳолаш. Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 60-жилд. Тошкент-2021. Б.97-101.

Харченко С.И. Гидрология орошаемых земель. –Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 373 с.

Юнусов Ғ.Х., Ҳикматов Ф.Ҳ., Аденбаев Б.Е., Умирзоқов Ғ.Ў., Турғунов Д.М., Довулов Н.Л. Суғориш каналлари эксплуатацион ишончлилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари. Монография. - Тошкент “Fan texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2020. -146 б.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17