ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ ГЕОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ ЎЗГАРИШИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Авторы

  • Солиев Иқболжон Рахмонбердиевич
  • Солиева Муқаддасхон Каримовна

Ключевые слова:

Ер ости сувлари, ер ости сув конлари, геокимёвий таркиб, ер ости сувларининг умумий минераллашуви, сувнинг умумий қаттиқлигиЕр ости сувлари, ер ости сув конлари, геокимёвий таркиб, ер ости сувларининг умумий минераллашуви, сувнинг умумий қаттиқлиги

Аннотация

Ушбу мақолада Фарғона водийси ер ости сувлари геокимёвий таркиби ўзгаришлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ер ости сувлари геокимёвий режими, умумий минераллашуви ва умумий қаттиқлиги ўрганилган. Шу билан бирга, ер ости сувларининг нефть бирикмалари билан ифлосланиши таҳлил этилган.

Библиографические ссылки

Абдулқосимов А.А, Қўзибоева О. Сўх ёйилмаси ландшафтларини микрозоналаштириш ва мелиоратив баҳолаш [Монография]. – Самарқанд, 2009. – Б. 134.

Боймирзаев К.М. Фарғона водийси воҳа ландшафтларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш. – Т.: Фан, 2007. – Б. 254.

Боймирзаев К.М., Солиев И.Р., Мирзаҳмедов И.К. Қўқон воҳаси ландшафтларининг экологик оптималлаштириш. – Наманган, 2019. – Б. 110.

Боймирзаев. К.М., Мирзамаҳмудов О.Т. Наманган вилояти адирларининг ландшафт – экологик шароитини баҳолаш. – Т.: Муҳаррир, 2011. – Б. 122.

Камалов Б.А., Солиев И.Р. Иклим илиши шароитида Жануби-ғарбий Фарғона ер ости сувлари режимининг ўзгаришини баҳолаш. – Наманган, 2019. – Б. 76.

Солиев И.Р. Фарғона водийси ер ости сувлари режимига иқлим илиши ва антропоген омилларнинг таъсири. – Наманган. 2018. – Б. 135.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17