GIDROLOGIYA SOHASIDA “R” DASTURI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Quranboyeva Zulfiya Elmurod qizi
  • O‘sarov Zohid Shuhrat o‘g‘li

Ключевые слова:

gidrologiya, R dasturi, paketlar, CRAN, suv sathi kompleks grafigi, statistik bog‘lanish, 3D model

Аннотация

Bugungi kunda suvdan samarali hamda oqilona foydalanish maqsadida suv obyektlarida muntazam ravishda kuzatish va o‘lchash ishlari, shuningdek, turli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu suv obyektlaridan olingan ma’lumotlarni tahlil qilishda “R” dasturidan foydalanish samarali hisoblanadi. Dastur ko‘plab qulayliklarga hamda imkoniyatlarga ega bo‘lib, gidrologiyada ushbu dasturdan foydalanish qisqa vaqtda kerakli natijalarga erishishni hamda tahliliy natijalarning aniqligini ta’minlaydi.

Библиографические ссылки

Расулов А.Р., Хикматов Ф.Х. Умумий гидрология. Тошкент – Университет, 1995, 175 бет.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Gidrometeorologiya xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlari to’g’risidagi PQ-4896-sonli qarori 17.11.2020.

Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. (2014) Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. -Хайдельберг-Лондон-Тольятти, 2014-401 ст.

Slater, L.J., Thirel, G., Harrigan, S., Delaigue, O., Hurley, A., Khouakhi, A., Prosdocimi, I., Vitolo, C. and Smith, K., 2019. Using R in hydrology: a review of recent developments and future directions. Hydrology and Earth System Sciences, 23(7), pp.2939-2963.

Xikmatov F.X., Yunusov G’.X., Sagdiyev N.Z., Turg’unov D.M., Ziyayev R.R. – Gidrometriya – Toshkent, 2014

Xikmatov F.X., Aytbayev D.P., Gidrometeologiyada statistik usullar-Toshkent, Universitet – 2007.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17