TOSHKENT VILOYATI MEHNAT RESURSLARINING SHAKLLANISHI

Авторы

  • Egamberdiyeva U.T.
  • Toshboyeva F.Q.

Ключевые слова:

mehnat resurslarining shakllanishi, demografik jarayonlar, mehnat resurslarining tor, oddiy va kengaytirilgan shakllari, tug‘ilish, o‘lim, tabiiy o‘sish

Аннотация

Ushbu maqolada mehnat resurslarining shakllanishini tahlil qilish orqali mehnat resurslarini shakllantiruvchi asosiy kuch tabiiy o’sish (tug’ilish va o’lim) ko’rsatkichlari yillararo tahlil qilib o’tilgan. Viloyat mehnat resurslari mehnat resurslarini shakllanish turlarining qay biriga o‘xshashligiga ham e’tibor qaratilgan.

Библиографические ссылки

Abdurahmonov K.X., Mehnat iqtisodiyoti nazariya va amaliyot, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti, T-2019, 75-bet.

https://enc.for.uz

https://stat.uz/

Загрузки

Опубликован

2022-04-17