HUDUDLARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TURIZMNING TUTGAN O‘RNI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

Авторы

  • Tillayev Doniyor Mavritali o‘g‘li

Ключевые слова:

turistik koridor, turistik resurslar, infratuzilma, hududiy tarkib, turistik marshrut, urbanistik taraqqiyot, turistik omil

Аннотация

Ushbu maqolada Namangan viloyatida turizmni va uning asosida hududlarni hamda shaharlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Viloyat bo‘ylab turistik marshrutlar tashkil qilish va turistik maskanlar doirasida belgilab olingan.

Библиографические ссылки

“O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 13.08.2019 yildagi PF-5781-son Farmoni

Mahmudov.L.M.Axsikent yodgorligini o‘rganish va uni turizm manzilgohiga aylantirish istiqbollari. Namangan: Namangan, 2016. -24 b.

Soliyev. A.S..Tashtayeva.S.K. Egamberdiyeva M.M. “Shaxarlar geografisi”. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent «Barkamol fayz media», 2018

Tuxliyev.I.S, Qudratov Gʻ.X, Pardayev. M.Q. Turizmni rejalashtirish. Darslik. «Iqtisodiyot moliya» nashriyoti. Toshkent 2010. 254 bet.

Tashtayeva S.K., Qosimov X.S. “Farg‘ona mintaqasi turistik koridori shaharlarining rivojlanish imkoniyatlari”. “Zamonaviy geografik tadqiqotlarda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy va innovasion rivojlanishi, tabiatdan oqilona foydalanish va turizm masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (Nukus sh., 2021-yil 26–27-oktabr) 113-116 betlar.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17