QIRM-KONGO GEMORROGIK ISITMA KASALLIGINING GEOGRAFIK TARQALISHINI O‘RGANISHDA TARIXIY MANBALAR

Авторы

  • Utarbayeva Kamila Abutalipovna
  • Turdimambetov Izimbet Raxmetovich

Ключевые слова:

tabiiy o‘choq, virus, parazit, QKGI, mintaqa, landshaft

Аннотация

Qrim-Kongo gemorragik isitmasi kasalligini o‘rganishda tarixiy manbalarni o‘rganilish darajasi va hozirgi kunda QRGI virusining jahon va respublikamizda geografik tarqalishi, bu bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy ishlar haqida kengroq ma’lumotlar berish va dolzarbligini ko‘rsatish.

Библиографические ссылки

Ф.Ф.Талызин. Путишествия за невидимым врагом. Изд. «Мысль» М., 1974/

Комилов, Н. О. Арбовирусные инфекции в патологии человека Сурхандарьинского вилоята: автореф. дис.канд. мед. наук /

Сактаганов, С. Д. Характеристика природных очагов арбовирусных инфекций в южном Приаралье: автореф. дис. канд. мед. наук / С. Д. Сактаганов. Алма-Ата 1989 г, стр.53,55,61,116,

Комилов Н.О., Ходжаев Ш.Х., Кадыров А.М. и др. «Выявление природно-очаговых вирусных инфекций в Сурхандарьинском вилояте и их роль в инфекционной патологии человека» /- Ж. Инфекция, иммунитет и фармакология, № 2-3, 2001 г. стр 26.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17