TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ XO‘JLAGINING DINAMIK TAHLILI

Авторы

  • Namozov Jo‘rabek Abduazizovich
  • Saripbayeva Aynura Djoldivayevna

Ключевые слова:

Toshkent viloyati, qishloq xo‘jaligi, dehqonchilik, chorvachilik, ekin yerlar, uzumchilik, bog‘dorchilik

Аннотация

Maqolada Toshkent viloyati qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi o‘rni, uning hududiy xususiyatlari bayon qilingan. Viloyat agroiqtisodiyotining 2010- 2021 yillardagi o’zgarish tendensiyalari joriy summada keltirilgan va tarmoqlar tarkibi ko’rsatkichlari ilmiy tahlil qilingan.

Библиографические ссылки

Namozov, J. R. A. (2021). IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA: SHAKLLANISHI, RIVOJLANISHI VA MUAMMOLARIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR. Academic research in educational sciences, 2(12), 427-436.

Namozov, J. A., & Kanglibayeva, Z. Y. (2021). YUQORI CHIRCHIQ TUMANI QISHLOQ XO'JALIGI TUZILISHI VA DINAMIKASI. Scientific progress, 2(8), 468-472.

Soliyev A.S. O’zbekiston geografiyasi (O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). - T.: Universitet, 2014.

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari (www.toshvilstat.uz). – T., 2020 y.

Turakulovich, R. F., & Umirkulovich, S. A. (2020). FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, SPECIALIZATION. GEOGRAPHY. Journal of Critical Reviews, 7(6), 1189- 1196.

O‘zbekiston Respublikasining yer fondi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya,kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasi, 2020.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17