SHAHARLARNI IJTIMOIY GEOGRAFIK O‘RGANISHNING BA’ZI BIR MASALALARI

Авторы

  • Pazilova Umida Karimjonovna

Ключевые слова:

obyekt, shaharlar, tizim, sotsial geografik muammolar, ekologik, nozogeografik, kriminogen vaziyat, mahalla

Аннотация

Maqolada shaharlarni ijtimoiy geografik o‘rganishning ba’zi bir masalalari ko‘rib chiqilgan. Uning murakkab obyekt sifatida iqtisodiy va ijtimoiy geografiyada tadqiq etiladigan jihatlari atroflicha ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, yirik shaharlarni sotsial geografik o‘rganish tartibi ko‘rsatib berilgan. Mahallalar faoliyatiga alohida urg‘u berilgan.

Библиографические ссылки

Alaev E.B. Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya : Moskva, 1983. 256 s.

Soliev A.S., Karshiboeva L. Iqtisodiy geografiyaning nazariy va amaliy masalalari. –T., 1999.-181 b.

Soliev A., Tashtaeva S., Egamberdieva M.Shaharlar geografiyasi. O‘quv qo‘llanma.-T., “Barkamol fayz media” 2018. -190 b.

https://kun.uz/news/2021/09/08/mahallalar-soni-9255taga-yetdi

Загрузки

Опубликован

2022-04-17