HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNING O‘SISH SUR’ATLARI (FARG‘ONA VILOYATI MISOLIDA)

Авторы

  • Madaminov Muxiddin Malikjon o‘g‘li

Ключевые слова:

hududiy ishlab chiqarish, sanoat, mahsulot turi, ishlab chiqarish, hududiy xususiyat

Аннотация

Ushbu maqolada Farg‘ona viloyati hududiy sanoat mahsulotining o‘sish suratlari (2020-y.) tahlil qilingan bo‘lib, hududlar kesimida sanoatning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha ishlab chiqarish xususiyatlari statistik ma’lumotlar asosida o‘rganilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5742-son farmoni.

Stat.uz (file:///C:/Users/PRESTIGE/Desktop/muhiddin/fargona/SN-PR-UZ-06- 2020.pdf)

Nilufar K.Komilova, Ibragim X. Mamatkulov; The incidence of covid-19 in Uzbekistan geographical aspects. Eas J Dent Oral Med; Vol-3, Iss-2, (Mar-Apr, 2021): 31-37.

Roziqov.K. X, Negmatov.S.S, Sobirov.B.B “Atrof –muhit ekokimyosi” Toshkent 2012-yil 326-bet.

“O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi”, 2008.

Ziyonet.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17