HISOR TURISTIK ZONASINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Авторы

  • Yoqubov Olimjon Yoqub o‘g‘li

Ключевые слова:

turizm, turistik zona, antropogen yuk, Hisor turistik zonasi, Tanxozdaryo, Cho‘lponbuloq, infratuzilma

Аннотация

Ushbu maqolada turizm sohasini rivojlantirishda turistik zonalarning ahamiyati yoritilgan. Hisor turistik zonasini tashkil etish imkoniyatlari va istiqbollari aniqlangan. O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda ushbu zonani tashkil etishning muhimligi asoslangan.

Библиографические ссылки

Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси.-Т., Ўкитувчи, 1996.

“2019-2025-yillarda O’zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”. PF-5781-sonli farmoni. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2019.

O’zbekiston Respublikasi statistika materiallari to’plami.-Toshkent, 2019.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17