PARKENT TUMANI IQTISODIYOTIGA UMUMIY GEOGRAFIK TAVSIF

Авторы

  • Yo‘ldosheva Xumora Ergash qizi

Ключевые слова:

iqtisodiy geografik o‘rin, iqtisodiy omil, tabiiy omil, eksport, dehqonchilik, turizm, ekoturizm, rekreatsiya

Аннотация

Har birimiz uchun muqaddas hisoblanuvchi tug‘ilib o‘sgan go‘sha, unib o‘sib kamol topgan joyimiz bu o‘zimizning qishlog‘imiz, tumanimiz hisoblanadi. Har bir inson o‘zini yashab turagan hududini geografik jihatdan har tomonlama bilishi shart hisoblanadi. Ayniqsa, ilk qadamlarimizni bosgan tuproqlarimiz, o‘zimizni hayot kechirishimiz uchun foydalaniladigan barcha sohalari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lishimiz kerak. Shularni barchasini hisobga olib qalbimda vatanparvarlik hissi jo‘sh urgan holda Parkent tumanini kompleks o‘rganishga qaror qildim.

Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad Parkent tumanining iqtisodiy jihatdan o‘rganish, ishlab chiqarish kuchlari, iqtisodiyotidagi asosiy yetakchi tarmoqlari, zavod va fabrikalari, turizm tarmoqlarini o‘rganish.

Библиографические ссылки

Ahmedov X. “Parkent tongi" 1982, 1-son, 4-bet.

Parkent tumanining 2021 pasporti.

Soliyev. A.S..Tashtayeva.S.K. Egamberdiyeva M.M. “Shaxarlar geografisi”. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent «Barkamol fayz media», 2018 y

S. Xusomiddinov, M. Shermatov.”Parkent tumani" “O'qituvchi" Toshkent- 2006, 5-9 bet.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17