QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAHAR AHOLISINING O‘SISH DINAMIKASI

Авторы

  • Xodjaeva Gulya Ashirbayevna
  • Dauletbaeva Dilbar Dastanovna

Ключевые слова:

: shahar, urbanizatsiya, aglomeratsiya, aholi punktlari, migratsiya, migratsiya saldosi, demografik vaziyat

Аннотация

Qoraqalpog‘iston Respublikasining shaharlari va shahar aholisining o‘sish ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Mamlakatimizda urbanizatsiya jarayonining hozirgi holati va rivojlanish yo‘llari haqida bayon etilgan.

Библиографические ссылки

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida 07.02.2017 yildagi PF-4947-son

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida 28.01.2022 yildagi PF-60-son

Xodjaeva G.A., Dauletbayeva D.D., Xudaybergenov N.S., Bayramova M. Aholi sifatini rivojlantirishida mintaqaviy milliy siyosatning ahamiyati Markaziy Osiyo davlatlari olima ayollarining ilim-fan sohasiga qo’shgan hissasi xalqaro ilmiy – amaliy anjuman materiallari (1- qism) 2020-jil 20-mart 106-108).

Ходжаева Г.А., Даулетбаева Д.Д., Байрамова М. Проблемы формирования городских поселений республики Каракалпакстан Бердак атындағы каракалпак мəмлекетлик университетиниң Хабаршысы 2020- жыл 1-саны 35-38- betler

Ходжаева Г.А., Даулетбаева Д.Д., Байрамова М. Шукриллаев Х.Х. Формирование и развитие городов, современные урбанистические процессы Каракалпакстана “Ӯзбекистонда Геоурбанистиканинг замонавий муаммолари” мавзусидаги илмий амалий семинар материаллари Тошкент 2021 йил 10 март 138 147 бетлар

https://qrstat.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17