O‘ZBEKISTONDA AHOLI MIGRATSIYASI VA MIGRATSION OQIM

Авторы

  • Toshboyeva F.Q.

Ключевые слова:

migratsiya, migrantlar, migratsion sado, migratsiya harakatlari, musbat ko‘rsatkich, migratsiya intensivligi

Аннотация

Ushbu maqolada aholi migratsiyasi hamda migratsion oqim (yo‘nalish)lari haqida yoritib berilgan. Umumiy ma’lumotlar bilan birgalikda, asosiy e’tibor O‘zbekistonda aholi migratsiyasidagi o‘zgarishlar, hududiy birliklararo ko‘chib keluvchi va ko‘chib ketuvchilar o‘rtasidagi farq – migratsion saldo tahlil qilingan.

Библиографические ссылки

Sharipov Sh.M., Fedorko V.N., Safarova N.I., Rafiqov V.A., Amaliy geografiya 10-sinf darslik, “O‘zbekiston milliyensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti T-2017, 79-bet.

https://uz.m.wikipedia.uz

https://enc.for.uz

https://stat.uz/

Загрузки

Опубликован

2022-04-17