FARG‘ONA VILOYATI AHOLISIDA AJRALISH JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Tojiyeva Zulxumor Nazarovna
  • Qoraboyev Azizjon Abdurasul o‘g‘li

Ключевые слова:

ajralish, promille, koeffitsiyent, sotsial, nikoh, ajrim, demografiya

Аннотация

Farg‘ona viloyati aholisini demografik jarayonlaridan ajralishni so‘nggi davrdagi vaziyatlarini o‘rganish va muommolarini tahlil qilish. Ajralishni yosh avlodga qanday salbiy jarayon ekanligini bildirish va jamiyatda ajralishga oid o‘z fikilarimizni bayon etish.

Библиографические ссылки

Ergashivich. A. E. Aholini takror ko’payishini iqtisodiy va statistik taxlili. (Magistirlik dessertatsiyasi). – 17-76 b.

Divorcing procedures in Uzbekistan and its territorial features Tojiyeva, Z.N, Dusmanov, F.A, Ibragimov, L.Z International Journal of Scientific and Technology Research, 2020, 9(1), стр. 4096–4100.

Soliyev A. O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. –T.; Universitet, 2014.

Tojiyeva Z. Aholi geografiyasi. –T.; Noshir, 2019.

LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN | TRH PRÁCE A ZAMESTNANOSŤ V UZBEKISTANE Tojiyeva, Z., Ibragimov, L. Geograficky Casopisthis link is disabled, 2021, 73(4), стр. 359–374.

Tojiyeva Z.N. O’zbekiston aholisi: o’sishi va joylanishi (Monografiya). –T:. Fan va texnologiya, 2010. 276 b.

www.migration.uz

www.stat.uz

www.stat.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17