QUMQO‘RG‘ON TUMANINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHI

Авторы

  • Pardayev Shavkat Baxtiyor o‘g‘li

Ключевые слова:

aholisi, tarixi, sanoat tarmoqlari, iqtisodiyoti, tabiiy sharoiti, aholi bandligi, xizmat ko‘rsatish

Аннотация

Mazkur maqola tumanning geografik o‘rni, tarixiy rivojlanishi, aholisi va bandlik, tuman xo‘jaligi tarmoqlari tarkibi, tuman infratuzilmasi, rivojlanishidagi muammolar, rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Библиографические ссылки

Soliyev A. O’zbekiston geografiyasi . Darslik T. :“Universitet” 2014.

Soliyev A., Nazarov M., Qurbonov Sh. O’zbekiston hududlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. T-.: “Mumtoz so’z”, 2010.

Atamirzayev O., To’xtaliyev N. O’zbekiston tabiati, aholisi va iqtisodiyoti. “ O’zbekiston ensiklopediyasi”-T., 2009.

Soliyev A. va boshqalar. Mintaqaviy iqtisodiyot.- T.,-2003.

Axborot manbalari

www.geogr/msu.ru

http://www.geografiya.ru/

www.uzgeo.uz

Загрузки

Опубликован

2022-04-17