O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING NOZOGEOGRAFIK VAZIYАTI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Авторы

  • Xusanova Komilaxon Dilmurod qizi

Ключевые слова:

Umr davomiyligi, o‘lim, kasallanish, tug‘ilish, geografik omillar, umr ko‘rish yoshi, nozogeografik vaziyat

Аннотация

Ushbu maqolada O‘zbekiston aholisining umumiy salomatlik va kasalanish ko’rsatkichkari, ularga ta’sir etuvchi geografik omillar tasvirlangan. Maqolada Respublika aholisi soni, tug‘ulish va o‘lim jarayonlari, umr davomiyligi ko‘rsatkichlari o‘z ifodasini topgan.

Библиографические ссылки

Melinda S. Meade and Michael Emch Medical Geography, Third Edition, 2010. – 26-29 b.

Komilova N.Q .Tibbiyot geografiyasining nazariy va amaliy masalalari. Monografiya. - Toshkent, ―SHARQ‖, 2016. 275-277 b.

Komilova N.Q., Soliev A.S. Tibbiyot geografiyasi. -Toshkent, “Istiqlol”, 2005. . – 39-43 b.

https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2

Загрузки

Опубликован

2022-04-17