OROLBO‘YI EKOTIZIMLARIGA EKOLOGIK OFATLAR TA’SIRI VA ULARNING OLDINI OLISH

Авторы

  • Xayitbayev Abror Ismoilovich
  • Atamuratov Shoxrux Reyimbergan o‘g‘li

Ключевые слова:

baliqchilik xo‘jaligi, chang-tuzli aerozol, delta ekotizimi, qirg‘oq dambasi, vetlandlar

Аннотация

Maqolada Orolbo‘yi hududlari ekotizimlaridagi ekologik ofatlar, ularning barqaror rivojlanishiga salbiy ta’sir qiluvchi omillar va ularning ekologik, ijtimoiy-ekologik oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan ayrim tadbir va mulohazalar bildirib o‘tilgan.

Библиографические ссылки

Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A. O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi.− T.:O‘qituvchi, 2002. − 282-283 betlar.

Rafiqov A.A. Geoekologik muammolar. − T.:O‘qituvchi, 1997. − 37-43 betlar.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17