ЖАНУБИ-ҒАРБИЙ ҲИСОР ЛАНДШАФТЛАРИГА ИНСОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ ТАЪСИРИ

Авторы

  • Аллаёров Руслан Хайкал ўғли

Ключевые слова:

тоғ, яйлов чорвачилиги, лалмикор деҳқончилик, водий деҳқончилиги

Аннотация

Ушбу мақолада Жануби-ғарбий Ҳисор ландшафтларига инсон қишлоқ хўжалик фаолияти таъсири ёритилган бўлиб, унинг нотўғри ёки тартибсиз йўлга қўйилиши салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги баён этилган. Жануби-ғарбий Ҳисор ландшафтларида қишлоқ хўжалик фаолиятини тўғри йўлга қўйиш борасида таклиф ва тавиялар берилган.

Библиографические ссылки

Алимқулов Н.Р. Аллаёров Р.Х. Жануби-ғарбий Ҳисор ландшафтларининг инсон фаолияти таъсирида ўзгариши // Ўзбекистонда туризм ва рекреацияни ривожлантиришнинг географик муаммолари ва имкониятлари. Республика илмий-амалий конферецияси материаллари. – Қарши, 19 май 2021 йил. – Б. 125 – 127.

Қораев А. Х. Ҳисор тоғ тизмалари лалми тупроқлари ва уларнинг сифатини баҳолаш

// б.ф.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун тақ. эт дисс. авт. реф. – Т., 2019. – 46 б.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17