“ZARAFSHON” MILLIY TABIAT BOG‘I TO‘QAYZORLARINING YO‘QOLIB KETISH XAVFINI OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI

Авторы

  • Normurodova Oydin Oston qizi
  • Ergasheva Yulduz Xamroqul qizi

Ключевые слова:

tabiiy sharoit, geografik o‘rin, o‘simlik dunyosi, hayvonot olami, suv resurslari, tuproq melioratsiyasi, to‘qay landshafti

Аннотация

Mazkur maqolada Narpay tumaniga umumiy tabiiy geografik tavsif berilgan. Tabiat kompanentlari – o‘simlik va hayvonat dunyosi, geologiyasi, tuproqlari hamda tumanning tuproq melorativ holati, suv boyliklaridan oqilona foydalanish va boshqa jihatlari talqin etiladi.

Библиографические ссылки

I. A. Hasanov, P. N. G’ulomov, A.A. Qayumov ,,O’zbekiston tabiiy geografiyasi” Toshkent ,,Unversitetit”- 2010y

M.A.Qodirov ,,Samarqand viloyati geografiyasi’’ Toshkent- ,,Lesson Press” 2019y

G’. H. Yunusov, R.R. Ziyayev ,,Umumiy gidrologiya va Iqlimshunoslik” Toshkent-

,,Barkamol Fayz Media” 2018y

https: uz. wikipedia.org.wiki.Narpay_tumani

Загрузки

Опубликован

2022-04-17