DORIVOR O‘SIMLIKLARINING XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Abdurazzakova Maftuna G‘ayrat qizi

Ключевые слова:

dorivor o‘simlik, efemer, efemeroid, tekislik, dasht, tog‘

Аннотация

Mazkur maqolada dorivor o‘simliklarning geografik tarqalish hududlari, tabobatda foydalanish, dorivor o‘simliklarning kimyoviy tarkibi, ishlatilishi, xususiyatlari haqida keng yoritilib berilgan. Shuningdek, dorivor o‘simliklarning inson hayotida tutgan o‘rni haqida ham ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Библиографические ссылки

Ibragimov A.Y. Komilov X.M. Muxamedova M.Sh. Xodjayeva M.A. Farmonova N.T. Dorivor o`simliklar resursshunosligi fanidan ma`ruzalar matni.-T.:2012.

Jo`rayeva M.A. Dorivor o`simliklar atlasi.-T.:Noshir, 2019.-17-18-54-bet

Загрузки

Опубликован

2022-04-17