O‘ZBEKISTON HUDUDIDA MAVJUD MINERAL BULOQLARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Авторы

  • Egamberdiyeva Umriniso Tursunqulovna
  • Suyunova Shahlo Iskandar qizi

Ключевые слова:

mineral buloq, mineral suv, rayonlashtirish, sog‘lomlashtirish muassasalari, shifobaxsh buloqlar, kimyoviy tarkib, rekreatsiya

Аннотация

Maqolada O‘zbekiston hududlarida joylashgan mineral buloqlar, ulardan bugungi kunda foydalanish darajasi o‘rganilgan. Asosiy e’tibor bugungi kunda shifobaxsh buloqlardan foydalanishdagi muammolar hamda mineral buloqlarning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyatiga qaratilgan.

Библиографические ссылки

Шерматов М.Ш., Умаров У.У., Рахмедов И.И. Гидргелогия. Дарслик. Т.: 2007 . -179 б.

Зокиров А.З. Ўзбекистоннинг шифобахш ресурслари ва шифогоҳ масканлари. Абу Али ибн Сино. Т.:1997 -94 б.

Ковалев Ю.С., Калабугин Л.А. Сирли булоқлар. Меҳнат. Т.:1987. -58 б.

Nizomov A. “Hisor buloqlari”. Toshkent. Mehnat-1989 -63 b.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17