O‘ZBEKISTON MILLIY ATLASIDA BUXORO VILOYATI TOPONIMLARI

Авторы

  • Rafikova Nodira A’zamovna
  • Nasullayeva Kamola Sharofovna

Ключевые слова:

S.Qorayev, M.Mirakmalov, H.To‘rayev, Atlas, Buxoro, Vobkent, Jondor, Kogon, Olot, Peshku, Romitan, Shofirkon, Qorovulbozor, Qorako‘l, G‘ijduvon, Gazli, Galaosiyo, Zafarobod, Yangibozor, Mohon ko‘li, Zaxkash, Mazragon, Dehcha, Iskogare, Chitgaron, Jovgari, Abadi, Dehoji, Rozmoz, Kosari, Chag‘dari

Аннотация

Maqolada toponimlar va ularning qisqacha tavsifi, O‘zbekiston Milliy atlasida keltirilgan Buxoro viloyati toponimlariga oid ayrim mulohazalar bildirilgan.

Библиографические ссылки

Караев С.К. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. –T: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Давлат илмий нашриёти, 2005. – 240 b.

Миракмалов М.Т. Халқ табиий географик терминлари. –Т.: Fan va texnologiya. 2009.

б.

Toshov X.R., Xolov S.V., Turdieva R.X. Ma’rifat beshigi. Ma’naviy-ma’rifiy – uslubiy

qo‘llanma. Buxoro. “Buxoro nashriyoti”, 2012 y, 70 b

To’rayev H. Buxoro toponimikasi darslik / H.To’rayev .-Buxoro : “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona , 2021.-276 b.

Qorayev S. Toponimika: O’quv qo’ll / S.Qorayev . – T: «Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti», 2006. – 320 b.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17