SHIMOLIY FARG‘ONA TOG‘OLDI LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK VAZIYATINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Авторы

  • Naimov Husniddin Nuriddin o‘g‘li

Ключевые слова:

tog‘oldi landshafti, geoekologik vaziyat, ekosistema, landshaft, geotizim, landshaft kompleksi, tabiiy-antropogen, landshaft strukturasi, melioratsiya

Аннотация

Ushbu maqolada Shimoliy Farg‘ona tog‘oldi landshaftlarida sodir bo‘layotgan geoekologik muammolar va ularni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida malumotlar keltirilgan. Shuningdek, tog‘oldi landshaftlaridagi mavjud geoekologik vaziyatini baholash uchun qanday vazifalarni amalga oshirish yo‘l-yo‘riqlari bayon etilgan.

Библиографические ссылки

Боймирзаев К.М. Фарғона водийси воҳа ландшафтларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш. “Фан” нашриёти, Тошкент, 2007. –130 бет.

Боймирзаев К.М., Мирзамаҳмудов О.Т. Шимолий Фарғона адирлари табиатидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик жиҳатлари // Ўзбекистон ГЖ ахбороти, 25 – жилд, 2005. – 30 – 32 бетлар.

Зокиров Ш.С. Амалий ва антропоген ландшафтшунослик. «Университет» нашриёти, Тошкент, 1997 йил. – 102 бет.

Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географической зональности. Воронеж. 1986. – 328 с.

Загрузки

Опубликован

2022-04-17