JIZZAX VILOYATI BAXMAL TUMANINING LANDSHAFTLARIGA TAVSIF

Авторы

  • Sindorov Murodilla Erkin o‘g‘li

Ключевые слова:

geologik tuzilishi, joy, urochishe, fatsiya, relyefi, iqlimi, suvi, o‘simlik va hayvonot olami

Аннотация

Maqolada Jizzax viloyati Baxmal tumani landshaftiga tavsif berilgan. Baxmal tumanida joy, urochishe va fatsiyalarning barpo bo‘lishiga baho berilgan. Landshaftga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Библиографические ссылки

Ҳасанов И.А., Ғуломов П.Н., Қаюмов А.А. Ўзбекистон табиий географияси. - Тошкент. “Университет”, 2010. – 100 б

Келесник С.В. Умумий ер билими қисқа курси. - Тошкент. “Ўқитувчи”, 1966.- 266 б

Зокиров Ш.С. Ландшафтшунослик асослари. - Тошкент. “Университет”, 1994. – 92 б

Зокиров Ш.С. Антропоген ва амалий ландшафтшунослик. - Тошкент. “Университет”, 1998. – 68 б

Зокиров Ш.С. Кичик ҳудудлар табиий географияси. - Тошкент. “Университет”, 1999. – 120 б

Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Y., Ro‘zimova X.K.. – Toshkent. “Universitet”, 2017. – 144 b

O‘zbekiston Respublikasining geologik xaritalari ATLASI. Toshkent. 2016.- 134b

Загрузки

Опубликован

2022-04-17