TABIATDAN FOYDALANISH OQIBATIDA YUZAGA KELADIGAN GEOEKOLOGIK MUAMMOLARNI O‘RGANISH

Авторы

  • Sharipov Shavkat Muxamajonovich
  • Ismatova Nilufar Ravshan qizi

Ключевые слова:

tabiat komponentlari, geotizim, landshaft, landshaft invarianti, geoekologik muammo, “Qizil kitob”, tuproq, o‘simlik, hayvonot, tuproq eroziyasi

Аннотация

Tabiatning ifloslanishi tabiiy va antropogen omillar natijasida sodir bo‘ladi. Antropogen omillar bugungi kunda tabiatning barcha komponentlariga zarar yetkazmoqda. Natijada, turli ko‘lamdagi va yo‘nalishdagi geoekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu geoekologik muammolarning oldini olish, ularni bartaraf etish esa dolzarb masala hisoblanadi.

Библиографические ссылки

Sharipov Sh.M. “Tabiatni muhofaza qilish va geoekologiya” –Toshkent: LESSON PRESS, 2016. -146 b.

Rafiqov A.A., Sharipov Sh.M. Geoekologiya.-Toshkent: Adib,2014.-98 b.

Zokirov Sh.S. Antropogen va amaliy landshaftshunoslik.-Toshkent: Universitet, 1998.-45

b.

Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X. va boshqalar. Geoekologiya. –Toshkent: Universitet,

-55 b.

Fretwell M., Kelly D., Nanson J. Geograpghy for Cambridge International AS&A Level.- Oxford: University press, 2016-345 p.

Academy.uz

Geography online.com

Загрузки

Опубликован

2022-04-17