Редакция

Джалилов Абдулахат Турапович – кимё фанлар доктори, профессор, ЎзР ФА академиги 

Илмий котиб

Каримов Масъуд Убайдулла ўғли – техника фанлари доктори 

Эшқурбонов Фурқат Бозорович – Кимё фанлари доктори

Гафурова Дилфуза Анваровна – кимё фанлар доктори, доцент, 
Юқори малекуляр бирикмалар, физик кимё, Ўзбекистон миллий университети

Email: d.gafurova@nuu.uz

Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич – кимё фанлар доктори, профессор. 
Юқори малекуляр бирикмалар, физик кимё, Ўзбекистон миллий университети

Email: muhamadiev@nuu.uz

Рахимов Тохир Ҳакимович – кимё фанлар доктори. Нанохимия, нанофизика, нанотехнологиялар. Юқори малекуляр бирикмалар, физик кимё. Ўзбекистон миллий университети

Email: rahimov@nuu.uz

Сманова Зулайхо Асаналиевна – кимё фанлар доктори, профессор. 
(Аналитик кимё). Ўзбекистон миллий университети.

Email: smanova@nuu.uz