ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
PDF (Ўзбекча)

Ключевые слова

лечение, атипичная пневмония, антибиотикотерапия, кларитромицин, дети treatment, atypical pneumonia, antibiotic therapy, clarithromycin, children davolash, atipik pnevmoniya, antibiotik terapiyasi, klaritromitsin, bolalar.

Аннотация

Своевременная диагностика и лечебная тактика при пневмонии является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии. В зависимости от назначенной терапии 62 пациентов в возрасте от 3 до 12 лет были разделены на 2 группы, которые находились на стационарном лечение в Самаркандском Филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, в отделениях педиатрии №1,2. В основную группу включены 31 детей, у которых терапия пневмонии сопровождалась назначением Кларитромицина в возрастной дозировке. В контрольную группу вошли 31 больных, получавшие антибактериальный препарат Амоксициллин.  Для уточнения атипичной флоры внебольничной пневмонии применяли методы ПЦР, который позволяет выявлять и идентифицировать бактерий без выделения чистых культур. В конечном итоге применение препаратов приводило к достоверному снижению длительности стационарного лечения, так пациенты I группы находились в клинике в среднем 1,1 койко-дня меньше в сравнении с пациентами II группы.

PDF (Ўзбекча)

Библиографические ссылки

Avdeev S.N. Pulmonologiyada intensiv terapiya. M., 2015. T. 1. 304 b.

Pnevmoniyaga tibbiy yordam ko'rsatishning diagnostik algoritmlari va protokollari: shifokorlar uchun ko'rsatmalar / Demko I.V., Chubarova S.V., Gordeeva N.V., Zeleniy S.V. va boshq.; Krasnoyarsk o'lkasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Krasnoyarsk davlat tibbiyot universiteti. prof. V.F. Voyno-Yasenetskiy Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi. M., 2015. 75 b.

Gorbich, O. A. (2016). SARS bolalik davrida jiddiy muammo hisoblanadi. Tibbiyot jurnali, 3, 57-61.

Kulichenko T.V. Bolalarda respirator sinsitial virus infektsiyasi: yangi tadqiqot Pediatriya farmakologiyasi. № 6. 2009. p. 70-76.

Maydannik V.G., Mitin Yu.V. Bolalarda nafas olish tizimining yallig'lanish kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olish. K.: ITs Medprominfo, 2006. 288 b.

Sinopalnikov A.I., Andreeva I.V., Stetsyuk O.U. Makrolid antibiotiklarining xavfsizligi: tanqidiy tahlil. Klinik tibbiyot. 2012.3:23-30.

Tatochenko VK Bolalardagi nafas olish kasalliklari. Amaliy qo'llanma. Ed. V.K. Tatochenko. M .: Pediatr. 2012. 480 b.

Trubnikov, G. V., Polyakova, I. G., Butakova, L. Yu. (2010). Kasalxonadan oldingi bosqichdagi pnevmoniya: retrospektiv diagnostika bo'yicha etiologiyada atipik (mikoplazma va xlamidiya) infektsiyalarni hisobga olgan holda klinik xususiyatlar. Yangi Sankt-Peterburg tibbiyot gazetasi, 1 (51), 59-63.

Shavazi N.M., Ibragimova M.F., Lim M.V., Qodirova Sh., Kardjavova G.A. Bolalarda jamiyat tomonidan olingan pnevmoniyada Makropendan foydalanish. Fan va ta'lim masalalari. 36 (120)-son, 2020 yil. 19-22 gacha.

N.M.Shavazi, M.F.Ibragimova, M.S. Ataeva, B.I.Zokirova, M.V.Lim. Bolalarda atipik etiologiyali pnevmoniyani davolashni takomillashtirish. Vrach byulleteni. №2 (99) -2021.-108-111

Shavazi N.M., Lim M.V., Tambriazov M.F., Xusainova Sh.K., Bolalarda obstruktiv bronxitning qaytalanishining tarqalishi. G. Biologiya va tibbiyot muammolari. Samarqand. - 2018. - No 4 (104).- B.131-133

Шавази Н. и др. BOLALARDAGI BRONXO-OBSTRUKTIV SINDROMNI KOMPLEKS DAVOLASHDA NATRIY GIALURONAT PREPARATI BILAN INGALATSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 55-58.

Шавази Н. и др. BOLALARDA RETSIDIVLANUVCHI BRONXOOBSTRUKTIV SINDROM VA BRONXIAL ASTMANING EPIDEMIOLOGIK JIHATLARI //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 22-25.