Маданият чораҳалари

Бош муҳаррир:
Юсупова Марина Римовна – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент

Маматқосимов Жаҳонгир Абирқулович – доцент (масъул котиб)

Таҳрир ҳайъати:
Баяндиев Тешавой Баяндиевич – санъатшунослик фанлари доктори, профессор

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич – тарих фанлари доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович – санъатшунослик фанлари доктори , профессор

Раҳматуллаева Дилфуза Назруллаевна – Санъатшунослик фанлари доктори. 17.00.01 – “Театр санъати”

Исакулова Нилуфар Жаникуловна – педагогика фанлари доктори, профессор

Нишонбоева Қундузхон Вахобовна – тарих фанлари номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна – санъатшунослик анлари номзоди, доцент

Худоев Ғани Муҳаммадович – санъатшунослик фанлари бўйича PhD, доцент