ОИЛАДА ЁШЛАР РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ
PDF

Ключевые слова

ёшлар, таълим-тарбия, рецидив жиноятчилик, олдини олиш

Аннотация

Мақолада оилада ёшлар рецидив жиноятчилигининг олдини олиш, оилага бағишланган буюк мутаффаккурларнинг қарашлари, мамлакатимизда оила мустаҳкамлигини таъминлаш, ёш авлод тарбияси, оила ва таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида оилага бағишланган алоҳида бобнинг мавжудлиги, ёшлар тарбияисда ота-она, устоз ва мураббийнинг ўрни, оиланинг жамиятдаги ўрни ва ролини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимизни авайлаб-асраш, оилада соғлом маънавий-руҳий муҳитни шакллантириш, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзига интилишни шакллантириш, шунингдек ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ёшлар спортини оммавий ривожлантириш, ўзбек оилаларининг бой миллий анъаналарига бўлган садоқати, ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга
бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга қилиб тарбиялаш, оилада ёшларни тадбиркорликка кенг жалб этиш, ёшлар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш, ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш ва ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш каби масалалар ёритилган.

PDF

Литература

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: http://www.lex.uz

Иқтибос қуйдаги асардан олинди: Ф.Мухитдинов Гегелнинг ҳуқуқ фалсафаси. Масъул муҳаррир: ю.ф.д. Р.Ж.Рўзиев. Ўзбекистон Республикаси Ф.А. И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти 2007. 69-Б.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси:http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи: http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-23-01-2020.

Фитрат А. Оила. –Т., 1998. – Б. 8.