ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТОРЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ НОДАВЛАТ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF

Ключевые слова

медиация, арбитраж, партисипатив усул, инвестицион низо, инвестицион келишув

Аннотация

Мақолада инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг аҳамияти, усуллари, хусусан, бугунги кунда дунё мамлакатларида кенг тарқалган инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг нодавлат усуллари муҳокама қилинган. Шунингдек инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид Қозоғистон тажрибаси таҳлил этилган ҳамда миллий қонунчиликни такомиллаштиришга оид тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган

PDF

Литература

Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательско-тарговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 384 с.

Грaждaнское прaво: учеб. Т.1 / под ред. A.П. Сергеевa, Ю.К. Толстого. —М.: Проспект, 2004. — С. 338—339.

Треушников М.К. Судебная защита гражданских прав: учеб, гражданского процесса. — М., 1996. — С. 20.

Предпринимaтельское прaво: учеб. / под ред.Е.П. Губинa, П.Г. Лaхно. — М.: Юристь,2003. — С. 953.

Ўзбекистон Республикасида инвестициявий низоларни ҳал қилишни такомиллаштириш масалалари. Илмий рисола. Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доцент Х.Т.Азизов. –T.: ТДЮУ нашриёти, 2017 й, 5-бет.