МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ
PDF

Ключевые слова

Меҳнат миграцияси, меҳнат ресурслари, БМТ, ХМТ, ноқонуний миграция, жамғарма

Аннотация

Мақолада фарлараро ёндашув асосида меҳнат миграциясини ҳуқуқий тартибга солишда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик жараёнлари атрофлича ўрганилган. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳисобга олган ҳолда кейинги йилларда ташқи меҳнат миграциясининг самарали тизимини таъминлаш борасида давлатимиз томонидан олиб борилган чора-тадбирлар, ўзбекистонлик меҳнат мигрантларининг ҳуқуқлари, меҳнат шароитлари, ҳаёт тарзи каби жиддий масалалари билан боғлиқ ҳолда муаммолар доирасида таҳлил этилган.

PDF

Литература

Меҳнат миграцияси: Халқаро тажриба ва Ўзбекистон амалиёти.19.12.2018. https://meningfikrim.uz/uz/news/view/253

Қодирова З.А. Ишчи кучини экспорт қилувчи мамлакатларда меҳнат миграциясининг халқаро миқёсда тартибга солиниши. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар » илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015. –Б. 2.

Муйдинов Д.Н. Ҳозирги замон миграцион жараёнларнинг жамият барқарорлигига таъсири (Германия Федератив Республикаси мисолида). Сиёс. фан. фалс. докт. (PhD) автореф. дисс. .....–Тошкент: Ўзбекистон миллий университети, 2019. -14-бет.

Программа по достойному труду Республики Узбекистан на 2014-2016 годы // https://www.ilo.org/global/lan5. Қодирова З.А. Ишчи кучини экспорт қилувчи мамлакатларда меҳнат миграциясининг халқаро миқёсда тартибга солиниши. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар »

илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015. –Б. 8.

Promoting decent work in Eastern Europe and Central Asia. ILO. P. 26. 2012

Программа по достойному труду Республики Узбекистан на 2014-2016 годы. стр 3.

Меҳнат миграцияси: Халқаро тажриба ва Ўзбекистон амалиёти. http://parliament.gov.uz/uz/events/committe

Меҳнат миграцияси: Халқаро тажриба ва Ўзбекистон амалиёти. http://parliament.gov.uz/uz/events/committe

Халқаро миграция ташкилоти конституциясини ратификация қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг қонуни // Халқ сўзи, № 268 (7196) 27/12/2018.

Меҳнат мигрантлари муаммолари қандай ҳал этилмоқда ?. 30.04.2018, Жамият

Меҳнат мигрантлари муаммолари қандай ҳал этилмоқда ?. 30.04.2018, Жамият

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.07.2018 йилдаги “Ташқи меҳнат миграцияси тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ -3839 сонли қарори.http://uza.uz/oz/documents/zbekistonrespublikasining-tash-i-me-nat-migratsiya-tizimini-05-07-2018

Муродалиева Г. “Biznes Daily”. Глобал миграция: тўкин ҳаёт ва даромад илинжида. 20.07.2018. http://www.biznes-daily.uz/ru/mening-mulkim/59344--global-migratsiya-tukinhayot-va-daromad-iljida

Меҳнат мигрантларига уй берилади. https://kun.uz/21784370

Ўзбекистонда илк бор мигрантларни ҳуқуқий, молиявий ва моддий қўллаб-қувватлаш воситалари яратилмоқда.19.09.2019.http://uza.uz/oz/society/zbekistonda-ilk-bormigrantlarni-u-u-iy-moliyaviy-va-moddiy--19-092019?sphrase_id=6848769

Ўзбекистонда илк бор мигрантларни ҳуқуқий, молиявий ва моддий қўллаб-қувватлаш воситалари яратилмоқда. 19.09.2019. http://uza.uz/oz/society/zbekistonda-ilk-bormigrantlarni-u-u-iy-moliyaviy-va-moddiy--19-09-2019?sphrase_id=6848769.