ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АУДИТОР ВА АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
PDF

Ключевые слова

аудитор, аудиторлик ташкилоти, аудиторлик фаолияти, аудитор малака сертификати, малака имтиҳони, талабгор, аудиторлик фаолиятини амалга ошириш лицезияси, аудиторлик хизматлари, аудиторлик текшируви, профессионал хизматлар

Аннотация

Мазкур мақолада Ўзбекитсорн Республикасида аудиторлик малака сетрификатига эга бўлиш ва аудиторлик ташкилотларини ташкил қилишнинг ўзига хос ҳуқуқий жиҳатлари кўриб чиқилади.

PDF

Литература

2000 йил 26 майда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги янги таҳрирда https://www.lex.uz/ru/docs/-64290

Ўзбекитстон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 мартдаги 218-сон қарори билан тасдиқланган “Аудиторлик фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида”ги Низом https://lex.uz/docs/4238916

Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2018 йил 14 ноябрдаги 144-сон буйруғи билан тасдиқланган “Аудитор малака сертификатини бериш тартиби тўғрисида”ги

Низом. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.12.2018 й., 10/18/3105/2363-сон

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.03.2019 й., 09/19/218/3766-сон

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-372-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 20-сон, 222 модда

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 мартдаги 218-сон қарори билан тасдиқланган “Аудиторлик фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида”ги Низом https://lex.uz/docs/4238916