АҚШДА ФЕДЕРАТИВ ИНСТИТУТЛАРГА КИРУВЧИ ДАВЛАТ ҲОКИМЯТИ ОРГАНЛАРИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОЛАРИ ВА ҚОНУНЧИЛИК МЕХАНИЗМИ
PDF

Ключевые слова

АҚШ, Конституция, федерал давлат, Президенти, Олий суд, Конгресс

Аннотация

Мазкур мақолада АҚШда федератив институтларга кирувчи давлат ҳокимияти органларида давлат хизматининг ташкилий асослари ва қонунчилик механизмига доир масалалар таҳлил этилган. Қўшма Штатларнинг асосчилари, икки асрлик амалиётдан кўриниб турибдики, ҳукуматнинг барча учта тармоғининг-ижрочи, қонунчилик ва суд ҳукуматнинг мувозанатини сақлаб турувчи, шунингдек марказий, давлат ва маҳаллий бошқарувнинг манфаатларини инобатга олган ҳолда жуда муваффақиятли федератив давлат тузилиш меxанизмини ишлаб чиқадилар. Ушбу илмий мақолада АҚШнинг ривожланишт асосларидин бири ҳисобланган давлат органларида давлат хизматининг асосларини ва ҳуқуқий механизмларини ёритишга бағишланган бўлиб федератив миқёсда АҚШ тажрибаси ўрганилган.

PDF

Литература

Хожиев Э.Т., Исмаилова Г.С., Рахимова М.А. «Давлат хизмати». -Тошкент.: 2015.

https://www.whitehouse.gov/the-trump-administration/the-cabinet/

Григонис Э.П., Григонис В.П. Краткий курс: Конституционное право зарубежных стран. – СПб.: Питер, 2007 – С. 157.

Абдуллаев Т. ва бошқалар. “Ривожланган давлатларда давлат бошқаруви; тарихий тажриба‚ ҳозирги ҳолат ва ривожланиш тенденциялари”. - Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси давлат бошқаруви академияси, “Turon zamin ziyo”, 2016.

Червонная С.А., Васильев В.С., Политическая система США: актуальные измерения, Институт Соединенных Штатов Америки и Канады (Российская академия наук), Наука,

– стр.85

Конституция США, ст.II, раздел 2.2//Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.- М., 1984. С. 196.

The official website of the U.S. government's [Electronic resource] / website of the U.S. government's – Mode of access: http://www.usa.gov/Agencies/Federal/Executive.shtml

Прокурор назорати. Дарслик- Тошкент: ТДЮУ, 2019. 177-бет

https://www.congress.gov/committees

Michael Newton. U.S. Marshals (Law enforcement agencies) 2011— P.9.

Демократия и авторитаризм в третьем мире в конце ХХ века. (Концепция С.Хантингтона и отклики на нее). - М.: Изд-во РАН. 1995. - С. 12.