ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА РАҒБАТЛАНТИРУВЧИ НОРМАЛАР ВА УЛАРНИ ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШДАН ИХТИЁРИЙ ҚАЙТИШДАН ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ
PDF

Ключевые слова

ижобий хулқ, рағбатлантирувчи нормалар, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш, жиноий жавобгарликдан озод қилиш, жиноий жазодан озод қилиш, умумий нормалар, махсус нормалар

Аннотация

Ушбу мақолада жиноят ҳуқуқида рағбатлантирувчи нормаларнинг аҳамияти, хусусияти баён этилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида назарда тутилган рағбатлантирувчи нормаларнинг айримлари ўрганилган ҳамда мазкур моддаларнинг жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш нормаси билан фарқли жиҳатлари таҳлил қилинган, шунингдек мазкур масала юзасидан муайян илмий назарий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

PDF

Литература

Д.Р.Қурбонов Жиноят қонунчилигини либераллаштириш шароитида жиноий жавобгарликни қўллаш муаммолари. Дисс. ... юрид.фан.номзод. –Т.: – 171 б.

У.М.Мирзаев Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилганлик учун жавобгарлик муаммолари. Дисс. …юрид.фан.номзод. –Т.: – 167 б.

Ш.Г.Ниязова Муддатларнинг ўтганлиги муносабати билан жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилиш муаммолари. Дисс. …юрид.фан.номзод. –Т. – 167б.

А.И.Семенов Поощрительные нормы в уголовном законодательстве России: Автореф.дисс…к.ю.н. –М.: 2002, – 58 с.

Р.Р.Шакуров Жиноят ҳуқуқида рағбатлантирувчи нормаларнинг тузилиши ва қўлланилиши: ўқув қўлланмаси. – Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – 52 б.

А.А.Биебаева Поощрительные нормы в уголовном праве Республики Казахстан. Право и государство. №3 (64), 2014. –С. 55-57.